http://amenties.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ25/07/2010
อัพเดท14/05/2024
ผู้เข้าชม197,419
เปิดเพจ311,180

ความรู้ทั่วไป

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยหรือข้อมูล

iGetWeb.com
AdsOne.com

การตลาดและการขายห้องพักสำหรับธุรกิจที่พักขนาดเล็ก

ถ้าท่านมีธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ราคาค่าห้องพักไม่สูง แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดและการขายห้องพักของตนเองให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายอื่นๆ ได้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของทางเจ้าของธุรกิจที่จะคิดและเลือกใช้ช่องทางและวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ถ้าทำถูกวิธี

ปัญหาหลักๆ ของผู้ที่ประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาดและการขายบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือทุนที่จะใช้ในด้านการตลาดและการขาย ซึ่งมักจะเป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปของธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยคนท้องถิ่นที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน

แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะพัฒนาด้านการตลาดและการขายจนทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีขนาดที่ใหญ่กว่า ที่มีบุคลากรมากกว่า และมีทุนทรัพย์ที่สูงกว่าเสียเลยทีเดียวถ้าเข้าของธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการงานทางด้านการตลาดและการขายก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ก็จะสามารถแข่งขันได้ไม่น้อยหน้ากัน ซึ่งมีข้อแนะนำต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำเว็บไซต์ : เครื่องมือพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรที่จะต้องมีไว้ใช้ในปัจจุบัน
  เจ้าของธุรกิจที่พักทั้งหลายควรที่จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นเครื่องมื่อทางด้านการตลาดและการขายห้องพักและบริการต่างๆ ของตนเองเป็นสิ่งแรก เพราะเว็บไซต์สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงอิงของข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่มีอยู่เกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก (ประชากรทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 7 พันล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กว่า 2 พันล้านคน) ธุรกิจยังสามารถที่จะใช้เว็บไซต์ในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย น่าสนใจ อาทิ รูปภาพ แกลเลอรี่ภาพ สไลด์ ป้ายโฆษณา และข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่สามารถนำพาไปสู่การขายห้องพักต่อไปได้ทั้งในลักษณะการขาย Online และการขาย Off-line ซึ่งเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้ต้นทุนในการจัดทำไม่สูงมาก และใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว แต่การที่จะนำเอาเว็บไซต์มาใช้ประโยชน์ได้ดีนั้น เว็บไซต์ต้องได้รับการออกแบบและจัดทำไว้เป็นอย่างดี ถูกต้องตามหลักการที่ดี ครอบคลุมประโยชน์ใช้สอย มีเนื้อหาที่เป็นสาระ มีประโยชน์ และมีรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ในลักษณะนี้แม้จะมีต้นทุนในการจัดทำบ้าง แต่ก็สมควรที่จะลงทุน เช่นเดียวกันกับการลงทุนจัดทำธุรกิจที่พักที่เจ้าของกล้าที่จะลงทุน เพราะเว็บไซต์คือสิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด และแรงบันดาลใจของเข้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้ว่าปัจจุบันจะมีสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายให้ใช้งาน แต่เว็บไซต์ก็ยังมีความสำคัญและมีความจำเป็น เพราะเว็บไซต์มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมมากกว่าสื่อสังคมออนไลน์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ มีรูปแบบวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลหลักและเป็นพื้นฐาน
 2. ใช้ Social Medias : เครื่องมือฟรีที่มีประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ธุรกิจต้องรู้จักใช้
  สื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่พักสามารถสร้างเครือข่ายสังคมของตนเองขึ้นมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลและสื่อสารการตลาดกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกันกับเจ้าของธุรกิจ และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจของผู้ที่เป็นสมาชิก หรือผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นช่องทางในการแผ่ขยายข้อมูลออกไปสู่สังคมออนไลน์ได้ในวงกว้างและรวดเร็ว การนำเอา Social Medias มาใช้นั้นควรที่จะใช้สื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมหรือผู้ติดตาม แล้วชักนำผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมทั้งหลายกลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ทางการของธุรกิจเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย และควรจะมีการสร้างโปรไฟล์ที่ดีในสื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้
 3. ทำ Website Submission : วิธีการที่จะช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้รู้จัก
  การทำ Website Submission เป็นการนำเอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของธุรกิจไปใส่ไว้ในสารบบของอินเทอร์เน็ต แจ้งให้ระบบต่างๆ ได้รับทราบว่าขณะนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบต่างๆ เข้ามาทำการตรวจสอบที่เว็บไซต์เราและเก็บข้อมูลไปใช้ในการแสดงผลเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาผ่านระบบต่างๆ เจ้าของธุรกิจทั้งหลายสามารถทำ Search Engine Submission, Site Map Submission, Directory Submission ไปยังระบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (แต่ถ้าต้องการผลลัพท์ที่รวดเร็วอาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยก็ได้)
 4. เข้าร่วม Online Travel Agents (OTAs) : ประตูสู่ธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม
  มีผลการศึกษาวิจัยรายงานว่า โรงแรมที่มีการจำหน่ายห้องพักผ่าน OTAs มียอดการจองห้องพักผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ OTAs อันเป็นผลมาจาก Billboard Effect (มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นำเสนอไว้ใน iHotelMarketer.Com แล้ว) สูงขึ้นเฉลี่ย 23% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดจองห้องพักก่อนมีการขายผ่าน OTAs ในขณะที่ผลการศึกษาวิจัยของ OTA รายใหญ่ชั้นนำของโลกพบว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ OTA กว่า 60% เลือกที่จะจองห้องพักตรงกับโรงแรม และผ่านช่องทางการจองอื่นๆ แม้ว่าเจ้าของธุรกิจที่พักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายห้องพักผ่าน OTAs ทั้งหลายอยู่บ้าง แต่ก็มีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันที่ทางธุรกิจสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ สำหรับธุรกิจที่พักท้องถิ่นขนาาดเล็กนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บริการของ OTAs รายใหญ่ๆ ที่ต้องเสียค่าบริการแพงๆ เพราะจะทำให้ได้รับเงินค่าห้องพักจริงที่ต่ำ ควรเลือกใช้ OTAs รายที่คิดค่าบริการไม่มากนัก
 5. ใช้ Booking Engine : เครื่องมือรับจองห้องพักออนไลน์
  ถ้าธุรกิจที่พักของท่านมีเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มีระบบจองห้องพักออนไลน์ไว้บริการลูกค้าก็เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการขายห้องพักตรงกับลูกค้าไปอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะมีพนักงานรับจองห้องพักประจำอยู่ แต่ก็ไม่สะดวกและรวดเร็วเท่ากับการจองห้องพักออนไลน์ ตามพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน นอกจากนี้พนักงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และพนักงานทุกคนก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เท่าเทียมกัน อาจจะเกิดความผิดพลาดจากสาเหตุต่างๆ ได้โดยง่าย การนำเอาระบบจองห้องพักออนไลน์ (Booking Engine) มาใช้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจของท่านที่จะปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และการนำเอา Booking Engine มาใช้นั้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการขายห้องพักผ่าน OTAs ในขณะที่ลูกค้าเองก็มีความต้องการที่จะจองห้องพักตรงกับทางโรงแรมหรือช่องทางอื่นๆ มากกว่าจะจองผ่าน OTAs ดังนั้นถ้าโรงแรมไม่มี Booking Engine ไว้ให้บริการ ก็เท่ากับการปฏิเสธลูกค้าที่จะจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม และไปใช้บริการช่องทางอื่นๆ ที่โรงแรมจะได้รับค่าห้องพักที่น้อยลง การนำเอา Booking Engine มาใช้ ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจไม่ต้องลงทุนไปกับการสร้างหรือติดตั้งระบบเหล่านี้ มีผู้ให้บริการหลายรายที่พร้อมจะติดตั้งให้ และคิดค่าบริการระบบเป็นราย Booking หรือ รายเดือนในอัตราที่ประหยัดและคุ้มค่า
 6. ให้ Gift Voucher/Complementary Stay : โปรโมตได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
  การแจก Gift Voucher หรือการให้ห้องพักฟรีแก่บุคคลที่มีบทบาท หรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป้นวิธีการโปรโมตธุรกิจที่พักที่ดี มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งโดยที่ธุรกิจที่พักไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินว่าจ้าง เจ้าของธุรกิจที่พักอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้บ้าง แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในระดับต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้กลับมาแล้วนับว่ามีความคุ้มค่ามากกว่า และประหยัดกว่าการจ่ายเงินว่าจ้างเป็นจำนวนมาก
 7. ใช้บริการ Outsource : ประหยัด มีประสิทธิภาพ ได้ผลรวดเร็ว
  จากคำแนะนำทั้ง 6 ข้อที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจอาจจะคิดว่าตนเอง และบุคลากรของตนเอง ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ ไม่มีประสบการณ์ในการที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว การที่จะหาบุคลากรมารับผิดชอบเพิ่มเติม ก็จะกลายมาเป็นภาระให้แก่ธุรกิจของตนเองในระยะยาว ได้จะไม่คุ้มเสีย ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นถ้าเลือกใช้วิธีจ้างบุคลากรมาดำเนินการในเรื่องต่างๆ เอง แต่ในปัจจุบันก็มีผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ เปิดให้บริการจัดการในเรื่องต่างๆ ให้แก่ธุรกิจที่พักด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ต่ำ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆ และดำเนินการต่อไปได้ในภายหลังเมื่อมีศักยภาพเพียงพอ ดีกว่าการเสียเวลาไปศึกษาเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองตั้งแต่แรก เพราะกว่าจะรู้และเข้าใจก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้ ในด้านการขายห้องพักนั้น การใช้ Outsource ในลักษณะ Freelance Sales โดยการใช้พนักงานขายอิสระไม่ใช่ลูกจ้างของธุรกิจในการขายให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรต่างๆ โดยจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะ Commission ให้แก่พนักงานขายนั้นก็เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

 วิธีการต่างๆ ที่เรานำเสนอไปข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าแม้ธุรกิจที่พักของท่านจะเป็นเพียงธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กๆ แต่ท่านก็มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาด้านการตลาดและการขายได้ไม่แพ้ธุรกิจขนาดใหญ่จากต่างถิ่น เพียงแค่ท่านมีวิสัยทัศน์ และเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

view
view